Meranie rýchlosti prípojky

Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť pripojenia

Dosiahnutá rýchlosť poskytovanej služby závisí na viacerých faktoroch, z ktorých poskytovateľ ani účastník niektore nemôže ovplyvniť. V takom prípade je dosiahnutá rýchlosť nižšia ako maximálna.

Faktory omezující rychlost připojení k internetu jsou zejména:

 • zvolený tarif/služba,
 • použitý typ koncového zariadenia,
 • kvalita a dĺžka pripojeného vedenia (medzi koncovým bodom siete a príslušným prístupovým bodom siete poskytovateľa),
 • technológia použitá pre pripojenie účastníka,
 • frekvenčné pásmo, počasie, vegetácia, koncentrácia účastníkov, cesta čírenia signálu,
 • kvalita a dĺžka vedenia vnútorných rozvodov v objekte účastníka (napr. domáce WiFi pripojenie),
 • kvalita a konfigurácia počítača alebo iného zobrazovacieho zariadenia účastníka,
 • zdieľanie kapacity siete viacerými účastníkmi,
 • zdieľanie kapacity prístupového vedenia, napr. súčasným pripojením viacerých počítačov alebo súbežná prevádzka inej služby elektronických komunikácií na danom vedení, na ktorom je služba poskytovaná,
 • zaťaženie serverov v sieti internet a ďalšie faktory siete Internet stojace mimo vplyv poskytovateľa.

 

 • Vaše IP adresa
  100.28.0.143
© NetArk.cz s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.