Platobné podmienky

Aktuálne číslo účtu pre Vaše platby nájdete vždy na aktuálnej faktúre, rovnako ako variabilný symbol.

Ak si prajete dostávať emailom nové faktúry, vyplňte svoju emailovú adresu vo svojej zákazníckej zóne - záložka profil užívateľa. Pokiaľ máte správne zadané svoje telefónne číslo, dostanete potrebné informácie aj prostredníctvom SMS.

číslo účtu SK7483300000002601852750 
variabilný symbol číslo zmluvy/číslo zákazníka
splatnosť 14. deň v mesiaci
odporučená úhrada 4. deň v mesiaci

Fakturácia našich služieb prebieha prvý týždeň v mesiaci, splatnosť je 14 dní. Odporučeným dátumom úhrady je potom druhý týždeň v mesiaci.

Platbu môžete zrealizovať bankovým prevodom - tu odporúčame nastaviť trvalý príkaz, poštovou poukážkou / SIPO, alebo v hotovosti na našej pobočke. V prípade platby poštovou poukážkou je potrebné počítať s niekoľkodňovým omeškaním doručenia platby.

Bankové prevody sú do nášho systému automaticky prenášané - dbajte preto na správnosť uvedených údajov a variabilného symbolu.

Termín splatnosti určuje deň, kedy už musí byť platba pripísaná na našom účte. Aby Vaša platba včas dorazila, zadávajte príkaz v dostatočnom predstihu. Banky nepracujú cez sviatky a víkendy - ak platbu zadáte napríklad v piatok, vo väčšine prípadov bude odoslaná až v pondelok a doručená v utorok.

Ak by ste mali s úhradou problém, vždy je lepšie informovať nás dopredu.

V prípade omeškania platby, sú naše služby pozastavené až do okamihu úhrady dlžnej čiastky (v prípade bankového prevodu až do okamihu pripísania čiastky na náš účet) - penále z omeškania a poplatky za prípadné upomienky budú účtované v ďalšom mesiaci.

  • Vaše IP adresa
    44.221.70.232
© NetArk.cz s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.